จากประเทศออสเตรเลีย ทดสอบการใช้งานจริงแล้ว

บริษัทเอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการ ทุกรูปแบบ ครบทุกระบบ
กำจัดปลวก ระบบ NEMESIS ผลิตโดยบริษัท เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด (ASIA PEST SERVICE CO.,LTD.) เป็นระบบกำจัดปลวกอันดับ 1 จากประเทศออสเตรเลีย โดยไม่ใช้สารเคมี เป็น นวัตกรรมใหม่ ล่าสุดแห่งการกำจัดปลวก แบบตายยกรัง ปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม โดยผู้ชำนาญการแบบมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณะสุข ( อย. ) และ สมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย

ปลวกตายยกรัง ไม่ใช้สารเคมี !!!

         บริษัท เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในด้านกำจัดสัตว์พาหะทุกชนิด บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้ ตลอดจนสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเพื่อให้คุณภาพในด้านบริการ เราได้ใช้สารเคมีที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข

         บริษัท เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการด้านการป้องกันและกำจัดปลวก , มด, แมลงสาบ, แมลงคลาน และสัตว์พาหะนำโรคทุกชนิด เรา พร้อมให้บริการ กำจัดปลวก ทุกพื้นที่ ทุกเขต ทั่วทั้งกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล การให้บริการลุกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์ ด้วยราคาที่ย่อมเยา เราได้ใช้สารเคมีที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข

        บริษัท เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด มีทีมงานและพนักงานที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินการวิเคราะห์สำรวจพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อจะให้ทราบถึงระดับของปัญหาและจุดที่พบปัญหาของแมลงและสัตว์พาหะนำโรค ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ วางแผนการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดให้กับลูกค้าได้เกิดความพึงพอใจเมื่อใช้บริการกับเรา สิ่งสำคัญบริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม จึงนำเอาระบบที่มีมาตรฐานนี้มาเผยแพร่ให้กับบริษัท , โรงงานอุตสาหกรรม , บ้านพักที่อยู่อาศัย , สำนักงาน , โรงแรม , ร้านอาหาร , ภัตตาคาร , อาคารสูง และตลอดจนผู้ที่ต้องการการใช้บริการ

บริการและมาตรฐานที่ลูกค้าได้รับจากเรา
ท่านจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด เมื่อใช้บริการ
ท่านจะได้รับคำแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญ
ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่นำมาใช้ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม
ท่านจะได้รับข้อมูล คำแนะนำ ปรึกษาด้านบริการฟรี
มีการติดตาม และประเมินผลงานการทำงานจากบริษัท

บริการกำจัดแมลงทุกชนิด

ได้ผลจริงเราท้าพิสูจน์

กำจัดปลวก

ความรู้เกี่ยวกับปลวก ในประเทศไทยมีปลวกแพร่กระจายอยู่กว่าหนึ่งร้อยชนิด แต่มีเพียงสิบกว่าชนิดเท่านั้นที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไม้ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปลวกใต้ดินจัดเป็นปลวกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงที่สุด โดยก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนคิดเป็นมูลค่าปีละหลายลิบล้านบาท การเข้าทำลายของปลวกชนิดนี้จะเริ่มขึ้นจากปลวกที่อาศัยอยู่ใต้พื้นดิน ทำท่อทางเดินดินทะลุขึ้นมาตามรอยแตกแยกของพื้นคอนกรีต หรือรอยเชื่อมต่อระหว่างผนัง เสา และคานไม้ พื้นปาร์เก้ คร่าว เพดาน คร่าวฝา ไม้วงกบประตู …
อ่านเพิ่มเติม..

กำจัดมด

ความรู้เกี่ยวกับมด มด เป็นสัตว์ในวงศ์ Formicidae อันดับ Hymenoptera มีจำนวนชนิดมากกว่า 12,000 ชนิด โดยพบมากในเขตร้อนของโลก มดมีการสร้างรังเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ บางรังมีจำนวนประชากรมากถึงล้านตัว มีการแบ่งวรรณะกันทำหน้าที่คือ วรรณะมดงาน เป็นมดเพศเมียเป็นหมัน …
อ่านเพิ่มเติม..

กำจัดแมลงสาบ

ความรู้เ่กี่ยวกับแมลงสาบแมลงสาบ เป็นแมลงดึกบรรพ์ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้มานานประมาณ 250 ล้านปี โดยสันนิษฐานจากหลักฐานซึ่งเป็น ฟอสซิล (fossil) ที่ถูกค้นพบ ตามการจำแนกแมลงทางวิทยาศาสตร์แมลงสาบถูกจัดกลุ่มไว้ในชั้น (class) Insicta, อันดับ(order) Orthoptera แต่บางครั้งพบว่าในตำราบางเล่มแมลงสาบอาจจะถูกจัดอันดับ Dictyoptera …
อ่านเพิ่มเติม..

กำจัดแมลงวัน

ความรู้เกี่ยวกับแมลงวันถูกจัดอยู่ในอันดับ ORDER DIPTERA ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่อันดับ 4 ของแมลงเป็นแมลงขนาดเล็ก มีปีก 1 คู่ มีลำตัวอ่อนนุ่ม และเป็นแมลงที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เราสามารถพบแมลงวันได้ทุกแห่งในโลก หลายชนิดพบว่าสามารถดูดเลือดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และหลายชนิดสามารถกัดกินหรือทำลายพืชที่ปลูกทำให้ผลผลิตเสียหาย หลายชนิดสวยงาม …
อ่านเพิ่มเติม..

กำจัดยุง

ความรู้เกี่ยวกับยุงยุง เป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น จากหลักฐานทางฟอสซิลสามารถสันนิษฐานได้ว่า ยุงมีในโลกตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เมื่อประมาณ 38-54 ล้านปีมาแล้ว โดยปกติตัวเมียมักจะกินเลือดเป็นอาหาร ส่วนตัวผู้มักจะกินน้ำหวาน นอกจากนี้ยังเป็นแมลงที่เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคอีกด้วย เช่นไข้เลือดออกยุงตัวเมียจะมีอายุประมาณ 1-3 สัปดาห์ ขึ้นกับชนิดและสภาพแวดล้อม ส่วนตัวผู้จะมีอายุประมาณ 4-5 …
อ่านเพิ่มเติม..

กำจัดหนู

ความรู้เกี่ยวกับหนูหนู เป็นสัตว์ฟันแทะประเภทเลี้ยงลูกด้วยนม มีลักษณะเด่นชัดคือมีฟันคู่หน้าทั้งบนและล่าง 2 คู่ ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษและคมมีลักษณะโค้งยื่น เพื่อใช้สำหรับกัดหรือแทะสิ่งต่างๆ เพื่อให้ฟันหน้าซึ่งสามารถเจริญยาวได้ตลอดชีวิตของมัน มีขนาดสั้นพอเหมาะและคมอยู่เสมอ หนู มีความสำคัญ ทั้งทางด้านสาธารณสุข และการเกษตรทั้งนี้ เพราะหนูเป็นสัตว์แทะ ที่มีคุณสมบัติ …
อ่านเพิ่มเติม..