บ้านเราปลอดภัยจากปลวกแล้วหรือยัง มาดู !!

จากประเทศออสเตรเลีย ทดสอบการใช้งานจริงแล้ว

บริษัทเอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการ ทุกรูปแบบ ครบทุกระบบ
กำจัดปลวก ระบบ NEMESIS ผลิตโดยบริษัท เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด (ASIA PEST SERVICE CO.,LTD.) เป็นระบบกำจัดปลวกอันดับ 1 จากประเทศออสเตรเลีย โดยไม่ใช้สารเคมี เป็น นวัตกรรมใหม่ ล่าสุดแห่งการกำจัดปลวก แบบตายยกรัง ปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม โดยผู้ชำนาญการแบบมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณะสุข ( อย. ) และ สมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย

ปลวกตายยกรัง ไม่ใช้สารเคมี !!!