บริการระบบเหยื่อ กำจัดปลวก

บริการกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ (Termite Bait System) ปลวกตายยกรัง
เป็นระบบกำจัดปลวกอันดับ 1 จากประเทศออสเตรเลีย โดยไม่ใช้สารเคมี เป็น นวัตกรรมใหม่ ล่าสุดแห่งการกำจัดปลวก แบบตายยกรัง ปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง และ สิ่งแวดล้อมโดยผู้ชำนาญการแบบมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับ
จ้าง ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณะสุข ( อย. )
ภาพระบบเหยื่อ
Posted in Service-Cate.