บริการระบบวางท่อกำจัดปลวก

ระบบติดตั้งท่อใต้สิ่งก่อสร้าง เพื่อป้องกันกำจัดปลวก ( Pipe & Soil Treatment System)
วางท่อกำจัดปลวกตามแนวคานคอดิน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.นำแบบคานคอดินเพื่อคิดคำนวณพื้นที่ ออกแบบวางระบบท่อและเสนอราคา
2.บริษัทฯ จะติดตั้งท่อหลังจากที่ฝ่ายก่อสร้างได้ทำการเทคานและถอดแบบคานเรียบร้อยแล้ว
3.ดำเนินการติดตั้งท่อตามแบบแปลนการติดตั้งที่ส่งให้กับลูกค้า (อาจมีการแก้ไขตามหน้างานจริง)
4.ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบ และทดสอบประสิทธิภาพของระบบการติดตั้งท่อเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี)
5.อัดสารเคมีลงดิน ฉีดพ่นเคลืบหน้าดินทุกตารางเมตรและฉีดพ่นรอบตัวอาคารระยะห่าง 1 เมตร
6.การตรวจเช็ค การรับประกันตามข้อกำหนดของสัญญา
Posted in Service-Cate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *