บริการระบบวางท่อกำจัดปลวก

ระบบติดตั้งท่อใต้สิ่งก่อสร้าง เพื่อป้องกันกำจัดปลวก ( Pipe & Soil Treatment System)
วางท่อกำจัดปลวกตามแนวคานคอดิน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.นำแบบคานคอดินเพื่อคิดคำนวณพื้นที่ ออกแบบวางระบบท่อและเสนอราคา
2.บริษัทฯ จะติดตั้งท่อหลังจากที่ฝ่ายก่อสร้างได้ทำการเทคานและถอดแบบคานเรียบร้อยแล้ว
3.ดำเนินการติดตั้งท่อตามแบบแปลนการติดตั้งที่ส่งให้กับลูกค้า (อาจมีการแก้ไขตามหน้างานจริง)
4.ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบ และทดสอบประสิทธิภาพของระบบการติดตั้งท่อเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี)
5.อัดสารเคมีลงดิน ฉีดพ่นเคลืบหน้าดินทุกตารางเมตรและฉีดพ่นรอบตัวอาคารระยะห่าง 1 เมตร
6.การตรวจเช็ค การรับประกันตามข้อกำหนดของสัญญา

บริการระบบเหยื่อ กำจัดปลวก

บริการกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ (Termite Bait System) ปลวกตายยกรัง
เป็นระบบกำจัดปลวกอันดับ 1 จากประเทศออสเตรเลีย โดยไม่ใช้สารเคมี เป็น นวัตกรรมใหม่ ล่าสุดแห่งการกำจัดปลวก แบบตายยกรัง ปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง และ สิ่งแวดล้อมโดยผู้ชำนาญการแบบมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับ
จ้าง ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณะสุข ( อย. )
ภาพระบบเหยื่อ

บริการระบบอัดน้ำยา กำจัดปลวก

ระบบเจาะพื้นอัดสารเคมีกำจัดปลวกลงดิน ( Pest Construction System)  
คือการเจาะอัดสารเคมีลงพื้นของอาคารที่เป็นคอนกรีต เป็นการป้องกันปัญหาการเข้าทำ
ลายปลวกทุกจุดของอาคารและบริเวณรอบ ๆ ของตัวอาคาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานวางระบบท่อ

1.สำรวจสถานที่ประเมินสภาพปัญหาให้คำแนะนำการบริการวิธีทำบริการกำจัดปลวก และประเมินราคา
2.การเขาทำบริการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเจาะพื้นตามจุดที่กำหนดไว้ โดยเจาะลึกประมาณ 20-40 เซนติเมตร เพื่ออัดสารเคมีชนิดนำลงดิน ในปริมาณ 5 ลิตร/จุด (สารเคมีที่ใช้ในอัตราส่วนที่ผสมแล้ว) การใช้สารเคมีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ หากเป็นอาคารยกสูงฝ่ายบริการจะมุดเข้าอัดน้ำยาใต้ถุนอาคาร
3.จุดที่พบปัญหาปลวกหรือเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของปลวกบริการด้วยวิธีการพ่นสารเคมีชนิดน้ำ หรือใส่เคมีชนิดผงที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการป้องกันกำจัดปลวก เช่น บริเวณที่มีความชื้นสูง พื้นที่สงบเงียบ ขอบบัว วงกบประตู-หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ช่องชาร์ป รอยแตกร้าว ซึ่งการเลือกใช้สารเคมีชนิดใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
4.เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบสถานที่ตามระยะเวลากำหนดไว้ในสัญญา